Under hösten har vi fått uppdraget att utföra markarbeten för Sandviks Närvärme 2017.