På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra fjärrvärme arbeten kring Linggatan och Industrivägen i Sandviken. Projektet pågår under hösten 2017.