På uppdrag av Prenova skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för nytt bostadshus intill Kanalen och Kyssbron i Sandviken. Projektet startar med en projektering och byggstart beräknas till oktober 2017.