På uppdrag av Eriksson Bygg och Sandvikenhus kommer vi medverka i ett partneringprojekt för att utveckla nya hyresbostäder i Järbo. Projektet startar omgående med en projekteringsfas. Byggstart är beräknad under senhösten 2017.