På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra fjärrvärmearbeten i Norrsätra längs efter Tallbacksvägen.

Projektet pågår under hösten 2017.