På uppdrag av MEJ Bygg skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för en ny förskola i Järbo.

Projektet startas under oktober.