På uppdrag av Pierre Entreprenad skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten vid Gästrike Återvinnares kontor vid Sörby Urfjäll. Projektet startas under vintern 2017.