På uppdrag av Byggtec skall vi utföra mark-, grund- och finplaneringsarbeten vid det nya vårdboendet i Älvkarleby. Projektet startar under vintern/våren 2018 och beräknas färdigt under 2019.