På uppdrag av Gävle kommun skall vi uppföra en ny rondell vid Biltema i Hemlingby, Gävle.

Projektet startas under våren 2018 och beräknas klart till sommaren 2018.