På uppdrag av Gävle kommun och Samhällsbyggnadsavd. skall vi anlägga en ny lekplats vid Pingeltorp i Gävle. Projektet startar i vår och slutförs under sommaren.