På uppdrag av OBOS skall vi utföra mark- och exploateringsarbeten för nytt villa område i Falun.

Projektet startar under våren 2018.