Kabelkanaler till ställverk i Forsmark

Under kommande höst 2007 samt vintern kommer vi att utföra uppdrag åt Forsmark att anlägga kabelkanaler samt kabelschakter för ett nytt ställverk. Projektet skall vara klart till våren 2008