På uppdrag av Carspect skall vi uppföra en ny bilbesiktningshall i Sandviken. Projektet startar under våren 2018 och beräknas stå klart till årsskiftet 2018/2019.