På uppdrag av Pierre Entreprenad skall vi utföra mark- och finplaneringsarbeten kring 9st bostadshus i Forsbacka. Projektet startar under våren 2018.