På uppdrag av Gavlefastigheter skall vi utföra upprustning och nybyggnation av Gunder Hägg stadion i Gävle. Projektet startar under våren 2018.