På uppdrag av Gävle kommun skall vi utföra mark- och exploateringsarbeten intill Gävletravet.

Projektet startar under sommaren och beräknas färdigt hösten 2018.