På uppdrag av Volvo Sandviken skall vi renovera och göra ombyggnationer för ny bensinstation samt markplanering.