På uppdrag av Grytnäs Projekt skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för utbyggnader av förskolan i Torsåker. Projektet startar sommaren 2018.