På uppdrag av Gavlefastigheter skall vi utföra mark- och va-arbeten för utbyggnaden av Nynässkolan i Gävle.

Projektet påbörjas sommaren 2018 och beräknas klart under 2020.