Projektet innebär att anlägga parkeringsytor, vägar och entréer samt grönytor längs Stålvägen inom Sandvik. Projektet påbörjas under september och skall var klart till våren 2008