På uppdrag av Gavlefastigheter skall vi utföra mark- och finplaneringsarbeten för upprustning av Solängsskolan. Projektet startar 2018 och beräknas klart under 2020.