På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra fjärrvärmearbeten längs efter Baldersgatan m.fl. i Sandviken.

Projektet startar sommaren 2018 och beräknas klart till vintern 2018.