På uppdrag av MEJ Bygg skall vi ut utföra mark- och grundläggningsarbeten för ett nytt flufflager vid Stora Enso i Skutskär. Projektet innefattar bergutfyllnad, spontning, borrpålning och va-arbeten.

Projektet startar sommaren 2018 och beräknas klart under 2019.