På uppdrag av Eriksson Bygg skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för utbyggnad av Wij förskola i Ockelbo. Projektet påbörjas omgående.