Under september påbörjas marksaneringen av slaggen under löparbanorna på Norra IP Etapp 2.

Efter marksaneringen påbörjas exploateringsarbeten med va, el, gator m.m. för det nya bostadsområdet.

Projektet pågår från september till maj 2019 med exploatering därefter tar byggnationen vid av bostäder som byggs av OBOS och Smålandsvillan.