På uppdrag av Pierre Entreprenad skall vi utföra mark- och va-arbeten för den nya byggnationen av "Längan" vid Högbo Bruks festplats. Projektet startas under september.