På uppdrag av HMB skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för ett nytt punkthus vid Kv. Körkarlen i Sandviken. Projektet startar under hösten / vintern 2018.