På uppdrag av Fastec skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för en ny idrottshall i Uppsala.

Projektet startas under november 2018.