Denna vecka startar vi etapp 2 av upprustningen av Sandviken Centrum. Projektet sträcker sig under hösten 2007. Projektet omfattar markvärme, platt och stensättningar, belysningar samt en lekplats.