På uppdrag av Pierre skall vi utföra mark, grund och va-arbeten för nya WC-byggnader vid Gavlevallen.

Projektet startar under november 2018