På uppdrag av Hofors kommun skall vi utföra en ny infartsgata till Sibylla. Projektet påbörjas under vintern 2018.