På uppdrag av Prenova skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för det nya centrala bostadsområdet i Sandviken. Projektet startar omgående med projektering och byggstart beräknas till början av januari 2019.