Projektet innefattar att förstärka nuvarande trappkonstruktion med en ny rostfri stålkonstruktion. Projektet kommer att på gå under hösten 2007.