Projektet består i att göra om utvändig lek- och markytor