Projektet innefattar att bygga vidare på entréytan med utsmyckningar, planteringar och övriga funktionsytor