Vid Sandviks kontor Stensmo har vi fått uppdraget att utföra en ny enté och markanläggning under hösten 2007