Innanför vägporten till Sandvik har vi fått uppdraget att utföra markanläggning för cykelparkering