Av Högbo Bruk AB har vi erhållit uppdraget att genomföra exploatering av väg till nya och befintliga tomter på Rossnäs. Projektet kommer att startas under senhösten och pågå under vintern 2007/2008.