Av Sandviken Energi har vi erhållit projektet VA-ledningar Boänge-Rossnäs. Projektet innefattar nybyggnation av VA-ledningar från Boänge till Rossnäs. Ledningsdragningen innefattar marklagda och sjölagda VA-ledningar. Projektet påbörjas under senhösten och pågår under kommande vinter och vår.