Projektet handlar om att renovera gamla stenmurar vid Hille Kyrka. Uppdraget pågår under oktober-novembermånad.