Åt Gävle Energi har vi fått uppdraget att genomföra etapp 2 av renovering av fjärrvärme i Andersberg. Projektet starts under oktober och pågår fram till november.