Vi har erhållit uppdraget att utföra upprustning av Jernvallsskolans utemiljö och lekplatser.