Under hösten 2007 har vi fått uppdraget att genomföra upprustningar av parkeringar, vägar, cykelvägar m.m. åt Gavlegårdarna. Projektet är inom ramen för vårt avtal.