Projektet innefattar att upprusta Göranssonska gravlunden vid Sandvikens kyrka. Projektet börjas under senhösten och pågår under sommaren 2008.