Vi har på uppdrag åt Mark och Byggteamet fått entreprenaden att utföra mark och grundläggningsarbeten för uppförandet av en butikslokal åt hyresgästen Ahlsell i Sandviken. Projektet infattar även projektering samt utredningsarbeten för genomförande. Projektet påbörjas hösten 2007 och slutförs under försommaren 2008.