Sandviken Energi har gett oss uppdraget att utföra avlopps- och vattensystem till Storsjöns tre boendeområden Boänge, Rossnäs och Malmars. I projektet ingår att sjöförlägga ca 400m avlopps- och vattenledningar.