Vi har åt JGB Entreprenad fått uppdraget att utföra grundläggningsarbeten, va-arbeten samt finplaneringsarbeten vid Visjöbygget i Ockelbo. Visjöbygget är en utbyggnation av äldreboendet inom Ockelbos äldreomsorg.