Vi har åt Forsmark fått uppdraget att även utföra kabelkanaler vid kärnkraftsrekatorerna 1 och 2. Projektet innebär att utföra nya kabelkanaler samt iordningställa betongkammare för kabeldragningar. Projektet pågår fram till våren 2008.