Vi har åt Skanska fått uppdraget att utföra grundläggnings och finplaneringsarbeten vid Brf.Grand i Gävle.

Projektet startas i mars 2008 och skall stå klart hösten 2009.