Vi har åt Byggtec fått uppdraget att utföra grundläggnings- och va-arbeten vid Sandviks nya industriutbyggnad Elwood. Projektet startas i mitten av mars-08.